Политическо ръководство

Постоянно представителство

Борислав Алексиев Илиев - председател

Заместник председатели:
Марин Недев Недев
Митко Димитров Нитов
Стефан Петров Стратиев
Захари Никифоров Захариев

Членове :
Дора Димитрова Даракчиева
Валентин Филипов Спасов
Марийка Георгиева Димитрова
Димитър Найденов Георгиев
Кирил Кръстев Кацарев
Снежина Ангелова Софрониева

ВКРС:
Нели Георгиева Арабаджиева - председател
Генчо Танев Иванов
Генка Недялкова Матева
Христо Колев Атанасов