Предстоящи събития

На 30.10.2010г. от 10:00 часа,в централния партиен клуб в кв.Подуяне ще се проведе заседание на Управителния съвет.Присъствието за членоветв на УС е задължително. Председател: Б.Алексиев